Czy warto pisać bloga? Czy to rodzaj publicznego pamiętnika? Czy to duchowy czy emocjonalny ekshibicjonizm? Czy chęć podzielenia się radością i cudem życia? Czy podzielenie się doświadczeniem? Czy blog jest oczekiwaniem? Jak pisać? Czy pisać? Chyba nie… Ale jest jakaś wewnętrzna chęć nawet przymus? Krąży to we mnie… więc spróbuję od pierwszego wpisu pełnego pytań….

Reklamy