Od 9 września rozpoczynają się zajęcia muzyczno-rytmiczne dla maluszków z ZD i ich rodzin. Zajęcia są dla dzieci od 0 do 5 lat.
Spotkania będą w poniedziałki w godzinach 17:00-18:00 w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa, na ul.Kilińskiego 2 w Łodzi.
Zapraszam!! My będziemy!

Reklamy